Pořady internetové televize JariloTV


rozhovory

NA PALUBĚ

rozhovory se zajímavými lidmi ze všech oblastí lidských činností.

osvěta & reportáže

JARILA

Vzdělávací a výchovné pořady a reportáže

Je známo, že média mají velkou moc šířit informace a ovládat tak velké skupiny lidí. 

Působí tak zásadně na lidskou mysl, a tím i společnost. 

Na základě přijatých informací může člověk rozvíjet svou tvořivost, nebo se může odklonit od svých tvůrčích schopností a může se nechat pouze bavit. 

Je na každém člověku, jaký způsob si volí.

 Vliv médií může být poučný, vzdělávací, motivační, také může mít opačný vliv ve formě šíření klamavých a poplašných zpráv nebo filmů jenž propagují násilí.

Cílem JariloTV je šířit pravdivé informace sloužící pro rozvoj, zušlechťování a zkvalitňování lidských vlastností a schopností. Tím pomáhat zlepšovat mezilidské vztahy, spolupráci mezi lidmi a dále ochraňovat přírodu a vše živé.

.